Cardiale revalidatie

Cardiale revalidatie is bedoeld voor patiënten met hartproblemen die bv. een stentimplantatie ondergingen, een hartinfact doormaakten, leden aan hartfalen of een hartoperatie kregen.

 

Bij cardiale revalidatie ligt de focus op een actieve/fysieke revalidatie.

Samen met de therapeut wordt een oefenschema opgesteld dat progressief wordt opgebouwd waardoor herstelproces wordt bevorderd.