Algemene kinesitherapie

Algemene Kinesitherapie richt zich op het behandelen van klachten in het volledige bewegingsapparaat. Hierbij worden zowel acute klachten als chronische problemen behandeld.

Onder deze klachten verstaan we voornamelijk musculoskeletale klachten/spier en pezen.